Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Normalarbetsdagen - artikel om Dr Nyströms föreläsning 1887

Under slutet av 1800-talet blev debatten om arbetarnas villkor allt intensivare. En fråga som särskilt diskuterades var hur lång en arbetsdag skulle vara. Innan åttatimmarsdagen infördes 1919 kunde en industriarbetare, butiksanställda med flera arbete 12-13 timmar om dagen. Hembiträden, lantarbetare och andra yrken som var tydligt knutna till ett hushåll kunde ha långa arbetsdagar även efter 1919.

I den här artikeln i Nordisk Typografisk Tidning skildras den kände folkbildaren och läkaren Anton Nyströms föreläsning Normalarbetsdagen och dess inflytande på arbetarnes välstånd samt intellektuela och medborgerliga utveckling som han höll i Typografiska föreningens lokal vid Brunkebergs torg den 12 november 1887.

Typografiska föreningens lokaler låg på "Brunkebergstorg 2, till höger öfver gården, 2 tr upp".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad