Text

Normalarbetsdagen - artikel om Dr Nyströms föreläsning 1887

Under slutet av 1800-talet blev debatten om arbetarnas villkor allt intensivare. En fråga som särskilt diskuterades var hur lång en arbetsdag skulle vara. Innan åttatimmarsdagen infördes 1919 kunde en industriarbetare, butiksanställda med flera arbete 12-13 timmar om dagen. Hembiträden, lantarbetare och andra yrken som var tydligt knutna till ett hushåll kunde ha långa arbetsdagar även efter 1919.

I den här artikeln i Nordisk Typografisk Tidning skildras den kände folkbildaren och läkaren Anton Nyströms föreläsning Normalarbetsdagen och dess inflytande på arbetarnes välstånd samt intellektuela och medborgerliga utveckling som han höll i Typografiska föreningens lokal vid Brunkebergs torg den 12 november 1887.

Typografiska föreningens lokaler låg på "Brunkebergstorg 2, till höger öfver gården, 2 tr upp".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetstidens historia

Arbetstidens historia

Brev om lantarbetarnas svåra arbetsvillkor till Dr Nyström 1890

Brev om lantarbetarnas svåra arbetsvillkor till Dr Nyström 1890

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Socialdemokraten Axel Danielsson bjuder in meningsmotståndaren Anton Nyström till sitt tal - brev 1887

Socialdemokraten Axel Danielsson bjuder in meningsmotståndaren Anton Nyström till sitt tal - brev 1887

Stadens arbetare kräver sänkt arbetstid - Stadsfullmäktiges utlåtande 1894

Stadens arbetare kräver sänkt arbetstid - Stadsfullmäktiges utlåtande 1894