Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad