Foto

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hållbarheten av köttet beror på dess behandling efter slakten! Reklam för Slakthusets kött

Hållbarheten av köttet beror på dess behandling efter slakten! Reklam för Slakthusets kött

Korvstoppning

Korvstoppning

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Uppbyggnad av slakthusområdet. Bild daterad 3 okt. 1909

Uppbyggnad av slakthusområdet. Bild daterad 3 okt. 1909