Kungörelse från Överståthållarämbetet med anledning av svinpesten 1926
Text
Författare: Tamm, Vilhelm. Stockholms stadsarkiv

Kungörelse med anledning av svinpesten 1926

I början av 1900-talet satsade Stockholms stad på kommunal grisuppfödning. Grisarna matades med köksavfall som samlats in från stadens invånare. 1926 drabbades dock grisarna av svinpest. I syfte att råda bot på missförhållandena meddelade Övertåthållareämbetet denna kungörelse, på anmoden av Kungliga Medicinalstyrelsen. Anders Brundin, medförfattare till 100-årsjubileumsboken om Stockholms stads slakthus, har forskat mer om saken. Han skriver:

"Alla var uppenbarligen inte lika noga med sorteringen eller hanteringen överhuvudtaget av köksavfallet. Och snart hann en grym verklighet ifatt alla inblandade. Det skulle ju nämligen visa sig att avfallet innehöll en massa gifter som gjorde svinen sjuka och att de dog i stora skaror. Det utbröt även svinpest på många håll, att de flesta av dessa pestutbrott var kopplat till den giftiga födan kunde väl inte bevisas till att börja med, men det blev allt svårare att inte göra kopplingen – att de stackars grisarna blev känsligare för infektioner, att de också fick just infektionerna av det de åt – samt att det ibland även rörde sig om andra sjukdoms- och dödsorsaker än ren svinpest för de arma nassarna."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad