Ett stort antal grisar hittar mat på en soptipp.
Foto

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Från 1895 och fram till 1899 föddes en stor mängd grisar upp med de matrester som fanns bland soporna vid Lövsta renhållningsverk. Under denna period gick grisarna lösa och sökte själva efter matrester bland soporna.

Senare, och fram till 1927, föddes grisarna vid Lövsta upp med rena "svinsopor", dvs matrester som hushållen uppmanats att skilja ut från övriga sopor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kadaver mottages av Destruktionsanstalten i Riddersvik - annons 1917

Kadaver mottages av Destruktionsanstalten i Riddersvik - annons 1917

Kungörelse med anledning av svinpesten 1926

Kungörelse med anledning av svinpesten 1926

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Södermalmsbor åläggs sopsortera köksavfallet - avfallet ska bli svinföda

Södermalmsbor åläggs sopsortera köksavfallet - avfallet ska bli svinföda