Uppbyggnad av slakthusområdet.
Foto

Uppbyggnad av slakthusområdet. Bild daterad 3 okt. 1909

Här är Slakthusområdet under uppbyggnad. Området invigdes 1912 och syftet var att kontrollera kötthanteringen i staden. Innan Stockholms stads offentliga slakthus öppnade här sköttes slakten av ca 30-40 privata entreprenörer. De sanitära olägenheterna i stadens alla slakthus och den bristande kontrollen av köttet där föranledde kommunaliseringen och centraliseringen av slakten i Stockholm.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Invigning av Slakthuset 1912. Slakthallen för storboskap dekorerad för invigning

Invigning av Slakthuset 1912. Slakthallen för storboskap dekorerad för invigning

Personalmeddelande Slakthuset: "Spottning i trappor och förstugor förbjudes"

Personalmeddelande Slakthuset: "Spottning i trappor och förstugor förbjudes"

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Sjukintyg för mikroskopisten Maria Malmborg 1914

Sjukintyg för mikroskopisten Maria Malmborg 1914

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Slakthusområdet under uppbyggnad. Vinterbild över hagar och ladugårdar.

Slakthusområdet under uppbyggnad. Vinterbild över hagar och ladugårdar.

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall