Medeltida hacka
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Medeltida hacka

Hacka med hammare baktill.

Timmermän och murmästare hörde till de vanligaste yrkeskategorierna i medeltidens Stockholm. På 1200-talet var Stockholm en trästad men de många stadsbränderna bidrog till att man allt mer började bygga i tegel och sten. I och med detta växte muraryrket fram som en stark yrkeskategori och vid medeltidens slut dominerade stenhusbebyggelsen.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad