Medeltida murarklubba, byggredskap
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Träklubba, murarklubba

Träklubba, 20 cm.

Till den medeltida murarmästarens verktyg hörde bland annat träklubba, murslev och kalkbruksrörare.

Timmermän och murmästare tillhörde de vanligaste yrkeskategorierna i det medeltida Stockholm. På 1200-talet var Stockholm en trästad men de många stadsbränderna bidrog till att man allt mer började bygga i tegel och sten. I och med detta växte muraryrket fram som en stark yrkeskategori. Vid medeltidens slut dominerade stenhusbebyggelsen.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad