Medeltida murarklubba, byggredskap
Föremål

Träklubba, murarklubba

Träklubba, 20 cm.

Till den medeltida murarmästarens verktyg hörde bland annat träklubba, murslev och kalkbruksrörare.

Timmermän och murmästare tillhörde de vanligaste yrkeskategorierna i det medeltida Stockholm. På 1200-talet var Stockholm en trästad men de många stadsbränderna bidrog till att man allt mer började bygga i tegel och sten. I och med detta växte muraryrket fram som en stark yrkeskategori. Vid medeltidens slut dominerade stenhusbebyggelsen.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bostadshus i Stockholm / Kerstin Söderlund

Bostadshus i Stockholm / Kerstin Söderlund

Från Birger Jarl till Gustav Vasa : katalog till Stockholms medeltidsmuseum / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Från Birger Jarl till Gustav Vasa : katalog till Stockholms medeltidsmuseum / Margareta Weidhagen-Hallerdt

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

Medeltida hacka

Medeltida hacka

Murslev

Murslev

Skråordning för Murareämbetet 1480

Skråordning för Murareämbetet 1480

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert