Text
Författare: Söderlund, Kerstin (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

Bostadshus i Stockholm / Kerstin Söderlund

Läs om bostadshus i Stockholm från medeltiden fram till 1600-talet.

Husen i Gamla Stan var framförallt byggda av sten. Man tror att de byggdes under medeltidens senare del, och då ersatte tidigare trähus. Visby och Stockholm var de enda svenska medeltida städer där hus av sten uppfördes i stor omfattning. I övriga städer var trä det dominerande byggnadsmaterialet.

Många medeltida stenhus är fortfarande bevarade. Men de är kraftigt ombyggda. När man idag promenerar omkring bland husen i Gamla Stan kan det vara svårt att upptäcka att de har medeltida anor. Husen har ofta typiska 1600-tals fasader, vilket är ett resultat av den intensiva byggnadsverksamhet som ägde rum under detta århundrade. Huvudstaden i den expanderande svenska stormakten moderniserades och man strävade efter att visa upp ett ståndsmässigt yttre. Länge trodde man att husen i Gamla Stan var uppförda under 1600-talet.

Det var vanligast med trähus på Norrmalm och även vanligare på Södermalm och de delar av Gamla Stan där fattigare människor bodde.

Artikeln har följande underrubriker:
Trähus
Stenhus
Intensivt markutnyttjande
Tomtstorlekar
Husens planlösningar
Byggnadsprocessen
Byggnadsmaterial och byggnadsdetaljer

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2002, Upptaget : arkeologi i Stockholm inför 2000-talet. - 2002. - S. 11-26

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad