Text

Omtentamen i svenska för Torkel Tomasson Stemp

Den 11 december 1912 gick studenten Torkel Tomasson Stemp upp i muntlig examen i modersmålet. Då han tidigare underkänts i sin examen fick han på detta sätt en ny chans att ta studenten. I protokollet från Stockholms samgymnasium kan man läsa hur det gick.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Förste samen tar studenten i Stockholm

Förste samen tar studenten i Stockholm

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912