Text
Författare: Magnusson, Gerhard. Stockholms stadsarkiv

Motion om skyndsam utredning av möjligheten att vid lämplig plats i viken söder om Tranebergsbro anlägga en fullt tidsenlig kallbadsinrättning – Stadsfullmäktige 1916

Gerhard Magnusson menar i sin motion att det finns alldeles för få bad i staden: "nu återstår nära nog endast den i början av 1880-talet byggda Stockholms stads bad- och siminrättning vid Järnvägsbron."

Magnusson hävdar att fler badinrättningar skulle ha "en ofantlig, ehuru i regel underskattad betydelse för folkhälsan". Undantar man självmord, skriver Magnusson, så står drunkningsolyckorna för mer än hälften av alla våldsamma dödsfall i Sverige. "Därför har, enligt min uppfattning, kommunen skyldighet att se till att goda möjligheter finnas för simövning och simundervisning särskilt för ungdomen."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad