Text

Arbetslöse J. A. Jonsson ber kände Doktor Nyström om hjälp - brev 1892

Den kände läkaren Anton Nyström fick ibland brev av fattiga människor som ville ha hjälp. Eftersom han grundat Stockholms Arbetareinstitut, ett slags studiecentrum för arbetare, sågs han av många som vänligt inställd till arbetarklassen. I det här brevet är det arbetslöse J. A. Jonsson som ber Doktor Nyström om hjälpa att få arbete. Jonsson skriver:

H. Herr Doktor A. Nyström. 

Den unge man, hvilken strax före jul i en så sorglig angelägenhet besökte Herr Doktorn och hvilken Herr Doktorn då visade så mycken vänlighet, vågar härmed ännu en gång, med en ödmjuk bön om tillgift för djerfheten att upptaga Doktorns dyrbara tid, vända sig till Herr Doktorn.

Sedan ett halft år tillbaka saknande all anställning, har jag för att kunna lifnära mig måst afyttra allt kläder, böcker m. m. och befinner mig nu i den sorgligaste belägenhet, saknande allt, till och med bröd för dagen.

Sedan jag under denna tid förgäfves vändt mig till alla möjliga personer om arbete eller sysselsättning, vågar jag nu vända mig till Eder, Herr Doktor, till den ädle menniskovännen, med en ödmjuk bön att förskaffa mig något arbete hvad som helst antingen såsom renskrifvare, vaktmästare eller dräng och springpojke; ja, jag skulle gerna såga ved, blott jag kunde förtjena till mitt dagliga bröd.

Herr Doktor! Ni som så varmt intresserar Eder för de ringa och fattige, gör något för en olycklig, som saknar allt, men som så gerna vill arbeta, och hvars framtid ter sig så mörk och dyster, derom beder jag så innerligt!

Ödmjukligen J.A. Jonsson
Stockholm d 28/7 92
Brahegatan 4, 3tr

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Hvem bryr sig om en fattig sjuk och värnlös flicka, om hon lefver eller dör" - patient ber Dr Nyström om hjälp

"Hvem bryr sig om en fattig sjuk och värnlös flicka, om hon lefver eller dör" - patient ber Dr Nyström om hjälp

"Nu ligger jag en gammal mor till last" - Carl Jonsson, 24, ber Dr Nyström om hjälp

"Nu ligger jag en gammal mor till last" - Carl Jonsson, 24, ber Dr Nyström om hjälp

Arbetslösa Sigrid Ribbing ber om hjälp - brev till Kamrer Werner

Arbetslösa Sigrid Ribbing ber om hjälp - brev till Kamrer Werner

Blees vill hjälpa polacker fira svensk jul - brev till Dr Nyström 1916

Blees vill hjälpa polacker fira svensk jul - brev till Dr Nyström 1916

Brottsbelastad timmerman påstår sig ha uppfunnit hypereffektiv ångmaskin - brev till Dr Nyström 1882

Brottsbelastad timmerman påstår sig ha uppfunnit hypereffektiv ångmaskin - brev till Dr Nyström 1882

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Motion beträffande viss ändring av arbetslöshetsdirektiven - Stadsfullmäktige 1937

Motion beträffande viss ändring av arbetslöshetsdirektiven - Stadsfullmäktige 1937

Statstjänsteman med hemlig last vill ha vård på avbetalning - brev till Dr Nyström

Statstjänsteman med hemlig last vill ha vård på avbetalning - brev till Dr Nyström

Tjugoåring med journalistdrömmar ber om hjälp - brev till Dr Nyström 1892

Tjugoåring med journalistdrömmar ber om hjälp - brev till Dr Nyström 1892

Upprop till de arbetslösa! Namninsamling och skrivelser om arbetslösheten 1887

Upprop till de arbetslösa! Namninsamling och skrivelser om arbetslösheten 1887