Läs Reformföreningens program
Text

Reformföreningens program 1880

”Reformföreningen önskar efter sina krafters mått förbereda sådana reformer, som kunna befrämja likställigheten mellan folkklasserna samt nationens intellektuella och materiella utveckling.”

Så inleds den här programförklaringen. Reformföreningen utvecklar sedan sitt program mer konkret under åtta rubriker:

  1. Sann upplysning
  2. Fördomars bekämpande
  3. Förbättrad undervisning
  4. Fullständig religionsfrihet
  5. Allmän rösträtt
  6. Militarismens inskränkande och internationell fred
  7. Frihandel
  8. Direkt beskattning


Begreppet "allmän rösträtt" definierade Reformföreningen så här:

”Lika rätt för alla myndige och välfrejdade män, som försörja sig sjelfva, råda öfver sin egendom, och fullgjort skyldigheterna till staten och kommunen, att i alla politiska och kommunala angelägenheter ha en röst.”

En av föreningens aktiva medlemmar var läkaren, föreläsaren och debattören Anton Nyström. Det här exemplaret av Reformföreningens program låg i Nyströms personliga arkiv som finns bevarat på Stockholms stadsarkiv. Det är således inte osannolikt att understrykningarna i texten är Anton Nyströms.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

Dagordning för möte i Radikala klubben

Dagordning för möte i Radikala klubben

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Reformföreningens stadgar 1879

Reformföreningens stadgar 1879

Religionsfrihet
Tema

Religionsfrihet

Trodde alla på Gud tidigare? Det är svårt att svara på. Sedan 1951 får du välja själv. Men före 1951 var alla svenska medborgare tvungna att tillhöra ett religiöst samfund. Ännu ti…

Till valurnorna! [Politisk pamflett från Reform-föreningen 1879]

Till valurnorna! [Politisk pamflett från Reform-föreningen 1879]