Dekorativt: Montage med svartvitt foto och reklamaffischer i färgtryck
Montage: Papperspåse för "Walhalla kaffe" 1890-tal, Litografiska museet, reklamaffisch för Stora bryggeriets öl, Caleb Althin 1895, Kungliga biblioteket och reklamfilm för Marabou 1928-1929, Kungliga biblioteket.

Reklam med historiebruk

Vad gör historien i reklamen? Här ska eleverna hitta de historiska referenserna och avgöra vad de fyller för funktion.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Historiebruk handlar om att använda sig av historien för att göra något annat. Sälja kaffe, öl eller choklad till exempel. I den här övningen får eleverna träna på att resonera om historiebruk, där historiska referenser används i reklam för olika produkter. Skriv ut ett eller flera av de historiska källmaterialen och låt eleverna utgå från frågorna för att studera dem närmare.

Du hittar mer information om bilderna och förslag på svar till frågorna i lärarhandledning som pdf. I dokumentet hittar du också materialet och frågorna att skriva ut till eleverna.

Uppgiften kan göras skriftlig eller muntligt. Låt eleverna lösa uppgiften i par eller mindre grupper. Du kan välja att inleda övningen med att undersöka Marabous reklamfilm eller något av de andra materialen gemensamt i klassen, eller att istället avsluta med det efter att eleverna testat sina resonemang med varandra. 

Lärarhandledning miniatyr Historiebruk i reklam.png

Till dig som är elev

  • Beskriv den historiska bilden.
    • Berätta för varandra vad bilden föreställer.
    • Vad är det för typ av bild?
    • I vilket syfte har den här bilden gjorts?
  • Den här bilden är ett exempel på historiebruk. Vad i bilden handlar om historia?
  • Reklam ska ge en positiv bild och få oss att vilja köpa en vara. På vilket sätt används historien för att signalera något positivt i den här bilden?

Källmaterial till uppgiften

Uppdaterad