Reklam för öl.
Bildkonst
Konstnär: Östberg, Ragnar (1866-1945). Kungliga biblioteket

Drick Stora Bryggeriets Öl. Konstnärliga affischer No 1.

Den här affischen gör reklam för öl. Reklamen vände sig till öldrickare som levde i slutet på 1800-talet. Bryggeriet som beställde reklamen heter Stora bryggeriet. Det var ett av de största bryggerierna i staden. Det startade 1890 och låg vid Hornsberg på Kungsholmen.

Affischen föreställer en karl som dricker ur en bägare. Han har en sämskinnsdräkt på sig. Håret är långt och lite lockigt. En liten hund tittar stint på honom. Här vill konstnären ta oss tillbaka till svensk historia. Månne är det en dalkarl som släcker törsten?

Bilden är en av flera stycken som Stora bryggeriet beställde av ett företag som heter "Konstnärliga affischer". Detta företag hade ambition att göra reklam med kvalitet. Man var inspirerad av affischkonsten i Frankrike, där konstnärer som Henri de Toulouse-Lautrec var en av de mest kända. Här i Sverige anlitade man "riktiga" konstnärer för att få till bilder med konstnärliga kvaliteter.

Konstnären till denna bild heter Ragnar Östberg. Kanske har du stött på hans namn i andra sammanhang? Han var nämligen inte bara konstnär utan också arkitekt. Hans kanske främsta skapelse är stadshuset på Kungsholmen.

Tyvärr existerade inte företaget "Konstnärliga affischer" mer än några år. Sverige var inte moget för den här typen av reklam.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad