Ljud

Anne Charlotte Leffler och Emilie Flygare-Carlén - poddföreläsning av Monica Lauritzen

Monica Lauritzen har skrivit biografier över två av 1800-talets mest framgångsrika författare: Emilie Flygare-Carlén och Anne Charlotte Leffler. Här berättar Lauritzen om deras liv och verk och introducerar särskilt två texter som kan tänkas vara användbara i svenskundervisningen:

Novellen Aurore Bunge av Anne Charlotte Leffler.

OBS! Det tar cirka 10-15 sekunder innan Lauritzens föredrag går igång. Hela föreläsningen är cirka 44 minuter. Här finns föreläsningen som film.

Föreläsningen ägde rum på Stockholms stadsarkiv den 31 januari 2013 under en fortbildningskväll arrangerad av Stockholmskällan. Kvällens var särskilt riktad till svensklärare. Bakom kameran stod Mats Hayen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anne Charlotte Leffler och Emilie Flygare-Carlén - föreläsning av Monica Lauritzen

Anne Charlotte Leffler och Emilie Flygare-Carlén - föreläsning av Monica Lauritzen

En kvinnas röst : Emilie Flygare-Carléns liv och dikt / Monica Lauritzen

En kvinnas röst : Emilie Flygare-Carléns liv och dikt / Monica Lauritzen

Sanningens vägar : Anne Charlotte Lefflers liv och dikt / Monica Lauritzen

Sanningens vägar : Anne Charlotte Lefflers liv och dikt / Monica Lauritzen