För lärare - klassrumsmaterial. Bilden föreställer geografilektion i Anna Sandströms skola 1911. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv

För lärare - lektioner och tips för klassrummet

Här hittar du idéer och förslag på lektioner och arbetssätt utifrån våra källmaterial. Använd dem direkt med dina elever eller inspireras av dem när du gör dina planeringar. Lektionsförslagen utgår från skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrund.

Boka en lektion med Stockholmskällan

Boka lektion i källkritik, historiebruk eller historieskrivning till dina elever.

Stockholmskällans pedagoger tar med sig källmaterialet och kommer till klassrummet.

Pedagogiska projekt

Stockholmskällan samarbetar gärna med skolor och olika organisationer kring pedagogiska projekt för grundskolan och gymnasiet.

Under 2015-2017 pågick innovationsprojektet Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid.