Text
Författare: Grönhagen, Gustaf Lars (1772-1830). Stadsmuseet i Stockholm

[Angående förändringar i polisens organisation] Anmärkningar wid höglofl. lag- utskottets betänkande, i anledning af wäckt motion om ändring i polis-styrelsen inom hufwudstaden / G. L. Grönhagen

Författaren har lagt in motioner till riksdagen angående förändringar i polisens styrelse. Här utvecklar han sina förslag. Vid den här tiden (1810-talet) hade det förekommit fall av polisvåld. Den andra delen av skriften innehåller hans tankar angående en polismästare Wannqwist. Det var han som hade låtit prygla några åkaredrängar som var misstänkta för brott. Detta hade väckt stor uppståndelse och avsky. Flera debattskrifter utkom med anledning av detta, ett antal av dessa kan du läsa i Stockholmskällan.
23 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad