Text
Författare: Sundborg, Johan Vilhelm (d. 1853). Stadsmuseet i Stockholm

Reflexioner öfver Kongl.Polis-kammarens sednare öden och dess siste mästares fall

Författaren skriver här om stadens polismästare. Några av dem har inte skött sina jobb, utan gjort sig skyldiga till brott. Framtvingande av bekännelser genom tortyr och förskingring är några av förbrytelserna. Dessutom har de inte fått de straff som brotten motiverar till. Om en vanlig medborgare hade begått liknande brott skulle de ha fått strängare straff, menar författaren. I färskt minne finns de polisskandaler som utspelade sig på 1810-talet. Då var det ett polisbefäl vid namn Wannqvist som hade gjort sig skyldig till polisvåld mot misstänkta.

Sommaren 1838 hade varit orolig. Gatorna fylldes av protesterande människor. Upprördheten var stor mot att en tidningsman, Magnus jakob Crusenstolpe, anklagades och arresterades för majestätsbrott. Förtroendet för rätts- och polisväsendet är därför något rubbat, vilket denna skrift är ett uttryck för. 15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad