Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Betragtelser öfver Policens Magt och Myndighet.

Den här skriften vill väcka diskussion om polisens makt och hur rättsväsendet egentligen fungerar. Debatten om dessa ting blossade upp när ett fall av polisbrutalitet blev känt bland allmänheten. En polismästare Wannqvist hade arresterat två åkaredrängar hade blivit misshandlade för att de skulle erkänna brott. Författaren menar att det är viktigt att alla människor, oberoende av status i samhället, behandlas lika inför lagen.
24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad