Text
Författare: Stockholmskällans redaktion, Hornegård, Fredrik (Ross Tensta Gymnasium). Utbildningsförvaltningen

Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar

Ämnen: Historia
Årskurs: 9 och Gymnasiet.

Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? Vad kan man lära sig om livet för 1100 år sedan genom att studera en gammal grav? Och hur kan en dagbok från 1800-talets Tensta användas som historisk källa? Den här uppgiften går ut på att undersöka och granska bland annat filmer, brev och dagböcker som historiska källor!

Till läraren
Det här är huvudsakligen en källkritisk uppgift där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ av historiskt material. Du bör gå igenom de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje uppgift går att göra gemensamt i hela klassen, alternativt kan du dela in klassen i par/smågrupper och använda samtliga 10 uppgifter som finns samlade. Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper.

Kunskapsmål, Historia
Uppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla följande (Gy 11):

 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 

Genom uppgiften ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att (Lgr 11):

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Innehåll

 1. Fångarna på Långholmen. Källmaterial: Fångrullor
 2. Akallas historia i filmarkiven. Källmaterial: Film
 3. En dagbok från 1800-talets Tensta. Källmaterial: Dagbok
 4. Polisvåld i 1800-talets Stockholm. Källmaterial: Skrift
 5. Kärlek i 1870-talets Stockholm. Källmaterial: Novell
 6. Gift dig rikt. Källmaterial: Novell.
 7. En skoltidning från 1946. Källmaterial: Tidning
 8. Att gå i grundskolan i början på 1900-talet. Källmaterial: Artikel
 9. En 1100 år gammal dam från Järvafältet. Källmaterial: Artikel
 10. Att vara kvinna och arbeta i början av 1900-talet. Källmaterial: ArtikelMer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad