Kopia på maskinskrivet frågeformulär till skolor angående sexualundervisning.
Text
Författare: Folkskoleinspektör Stellan Orrgård. Stockholms stadsarkiv

Folkskoleinspektörens frågor om sexualundervisning i skolan

År 1950 hade Folkskoleinspektören skickat ut frågor till skolorna angående sexualundervisningen. 

Det var sammanlagt fyra frågor som i korthet löd så här:
 
1.    I vilken uträckning bedrivs sexualundervisning i ert inspektionsområde?
2.    Finns det områden inom sexualundervisningen som lärarna tycker är särskilt svåra?
3.    Hur har elevernas målsmän ställt sig till sexualundervisningen?
4.    Vilka särskilda önskemål har ni angående sexualundervisningen?

Frågorna kom från skolöverläkaren i Kungliga skolöverstyrelsen till skolinspektören som i sin tur skickade ut dem till skolorna. Folkskoleinspektören hade ansvar för ett skoldistrikt och hade som uppgift att inspektera skolorna en gång om året.

Bland svaren fanns flera önskemål om att en läkare skulle anlitas för sexualundervisning och även att det skulle finnas någon skrift eller häfte att dela ut till lärarna och också till föräldrarna.

För att se svaren på frågorna se under ”Mer i Stockholmskällan”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad