Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Ullman, Magnus (f. 1946). Stockholms stadsbibliotek

Karolina Widerström 1856-1949 : Sveriges första kvinnliga läkare och pionjär inom sexualupplysningen / Magnus Ullman

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare. Hon tog medicine licentiatexamen vid Karolinska institutet år 1888 och specialiserade sig på kvinnomedicin och gynekologi. Hon hade egen läkarmottagning på Bryggargatan 6 och senare Gamla brogatan 19. Karolina Widerström hade också många andra uppdrag, bland annat var hon ledamot av stadsfullmäktige och vice ordförande och sekreterare i kvinnoföreningen Sällskapet Nya Idun. Hon kämpade för kvinnans rättigheter såsom kvinnlig rösträtt och mot den så kallade reglementeringen, som innebar registrering och medicinska tvångskontroller av prostituerade kvinnor. En annan hjärtefråga var Dräktreformen, som innebar att kvinnor skulle få bära praktiska och bekväma kläder.

I fyra kapitel berättas här historien om hennes livsgärning och de avslutas med en förteckning över några av hennes tryckta skrifter samt en källförteckning. 25 sidor.

Utdrag ur Ullman, Magnus, Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige. – 2004. – S. 127-151

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad