Pionjärer på första majdemonstration 1930 i Stockholm.
Foto
Fotograf: Norberg, Bertil. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Pionjärer på första majdemonstration 1930.

Bilden visar barn bakom en banderoll med orden ”Pionjärerna skall bli framtidens klasskämpar”. I bakgrunden syns en man i pionjäruniform.

Arbetarbarnens förbund, även kallade pionjärerna, var det kommunistiska ungdomsförbundets barngrupper mellan 1925 och 1934. Förbundet hade som uppgift att organisera barn till arbetare och bönder och fostra dem till ”klassmedvetna” och ”disciplinerade revolutionärer”.

Det var viktigt att fånga upp och organisera barnen då det ansågs att de skulle ärva klasskampen och driva den vidare i framtiden. Av den anledningen var det viktigt att de inte uppfostrades in i en borgerlighet utan att de snarare skulle uppfostras till klasskämpar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad