Arbetarbarnens förbund i demonstrationståg på Norra Bantorget på första maj 1932.
Foto
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarbarnens förbund under första maj 1932.

Bilden visar ett demonstrationståg med barn utanför LO-borgen under första maj 1932. I tåget finns det en grupp barn från Arbetarbarnens förbund i pionjäruniform. En pojke håller upp ett plakat med orden ”Vi kräva fri mat och fria kläder till alla barn till strejkande och arbetslösa”. I bakgrunden syns det flera banderoller. På en av banderollerna står det ”KUI Proletärungdomens ledare i kampen mot rövarkriget”. KUI står för kommunistiska ungdomsinternationalen.

Arbetarbarnens förbund, även kallade pionjärerna, var det kommunistiska ungdomsförbundets barngrupper mellan 1925 och 1934. De kämpade framför allt för att förbättra arbetarbarnens rättigheter och livssituation. Men även för att uppfostra barnen i den kommunistiska ideologin samt motarbeta den nationalistiska, borgerliga och kristna undervisningen och uppfostringen barnen fick i skolan och söndagsskolan.

För att motarbeta den kristna och borgerliga uppfostringen skulle pionjärmöten anordnas på samma tid som de kristna söndagsskolorna. Dessutom drev de en så kallad ”skolkamp”. Genom att ifrågasätta lärarna och undervisningen i skolan skulle skolundervisningen förändras. Det var viktigt att uppfostra arbetarbarnen in i den kommunistiska ideologin, och inte den borgerliga, eftersom det var dessa barn som senare skulle ärva kampen och driva arbetarrörelsen framåt. Det krävdes därför att arbetarbarnen lärde sig att bli klassmedvetna och lojala kommunistiska revolutionärer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad