Kontakt

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Har du frågor om källmaterial som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har publicerat i Stockholmskällan?

Jenny Edlund
E-post: jenny.edlund@arbark.se
Telefon: 08-412 39 17
Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats: www.arbark.se

Uppdaterad