Pionjärer i demonstrationståg vid Karlaplan under första maj 1928.
Foto
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Pionjärer vid Karlaplan under första maj 1928.

Bilden visar ett demonstrationståg vid Karlaplan under första maj 1928. I demonstrationstågen syns det barn klädda i pionjäruniform. I bakgrunden finns det flera fanor och ett plakat med orden ”Fri bespisning åt de arbetslösas och lockoutades barn”.

Att vara lockoutad innebar att man var utestängd från jobbet av arbetsgivaren. Det var ett sätt för arbetsgivaren att driva fram sina anställningsavtal. Arbetarbarnens förbund, det kommunistiska ungdomsförbundets barngrupper mellan 1925 och 1934, arbetade för att barn vars föräldrar var lockoutade, arbetslösa eller i strejk bland annat skulle få fritt skolmaterial och fri skolmat.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad