Tre flickor gör pionjärhälsning under en demonstration på Norra Bantorget.
Foto
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Tre flickor gör pionjärhälsning.

Bilden visar tre flickor i pionjäruniform i ett demonstrationståg utanför LO-borgen. Pionjärerna lyfter händerna i en pionjärhälsning mot kameran.

Arbetarbarnens förbund, även kallade pionjärerna, var det kommunistiska ungdomsförbundets barngrupper mellan 1925 och 1934. De hade en pionjärhälsning vilket var en vinkning ovanför huvudet med alla fem fingrar tätt intill varandra. De fem fingrarna tätt intill varandra skulle symbolisera de fem världsdelarna där det fanns förtryckta som kämpade för frigörelse. Att handen lyftes över huvudet symboliserade att arbetarklassens intressen stod över pionjärens personliga intressen.

Arbetarbarnens förbund hade även en pionjärparoll, som till stor del liknar scoutrörelsens. Den löd: ”Till kamp för arbetarklassens sak, var redo.” ”Alltid redo.”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad