Handskriven ansökan till Borgerskapets gubbhus
Text
Författare: Carl Johan Lund. Stockholms stadsarkiv

Carl Johan Lund ansöker om plats på Borgerskapets gubbhus

76 åriga Carl Johan hade försörjts sig som orgelbyggare, men orkade inte längre med att arbeta. Därför sökte han plats på Borgerskapets gubbhus. 

Så här skriver Carl Johan:

"Undertecknad anhåller i all ödmjukhet om plats å Gubbhuset, fyllde i år 76 år den 5 Januari och orkar ej mer verka till mitt lifsuppehälle. Har idkat orgelbyggeri dels som egen, dels som ledare af P.L. Åkermans & Lunds orgelfabrik här och sedan 1898 i Sundbyberg tills den 1:a Juni 1906

Stockholm den 8 Februari 1907
Med största Högaktning 
Carl Johan Lund."

Borgerskaps Gubbhus öppnade 1724. Gubbhuset tog emot gamla och svaga män från borgarklassen som inte längre kunde försörja sig själva. Från och med 1806 höll Gubbhuset till på Kristinehovs malmgård på Södermalm.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad