Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från matsalen i Borgerskapets änkehus på Norrtullsgatan 45

Uppdaterad