Foto

Interiör från matsalen i Borgerskapets änkehus på Norrtullsgatan 45