Handskriven ansökan om plats på Borgerskapets gubbhus
Text
Författare: Carl Eric Ekman. Stockholms stadsarkiv

Carl Erik Ekman ansöker om plats på Borgerskapets gubbhus

Carl Erik var 60 år och hade svårt att klara sig själv ekonomiskt. Han hade drivit detaljhandel men hade haft förluster och blivit utan tillgångar. Därför ansökte han nu om att bli intagen på Borgerskapets gubbhus

Så här skriver Carl Erik i sin ansökan:

"Till Direktionen för Gubbhusinrättningen!

Undertecknad som född den 11 mars 1835 och från 1858 idkat minuthandel som borgare här i staden men genom under sednare årtiondet lidna förluster och motgångar blifvit medellös och i anseende till min höga ålder icke kan erhålla någon anställning för vinnande af mitt och de minas uppehälle får härmed under åberopande af bifogade betygen vördsamligen anhålla att varda å borgerskapets gubbhus intagen 

Stockholms den 15juli 1895
Carl Erik Ekman
Bostad Innedalsg. 5. 2. Tr öfver gården"

Borgerskaps Gubbhus öppnade 1724. Gubbhuset tog emot gamla och svaga män från borgarklassen som inte längre kunde försörja sig själva. Från och med 1806 höll Gubbhuset till på Kristinehovs malmgård på Södermalm.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad