Foto

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör med två kvinnor i ett dubbelrum.