Foto

Kristinehovs malmgård, Brännkyrkagatan 126. Borgerskapets gubbhus, östra flygeln. Nuvarande kv. Graniten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hornstull
Tema

Hornstull

På 1600-talet byggdes den första bron mellan Liljeholmen och Södermalm. Då var området kring Hornstull nästan landsbygd och långt in på 1700-talet var området ganska glest befolkat…