Ljud
Upphov: Intervju i tjänst. Stadsmuseet i Stockholm

Intervju från 1975 med smeden Karl Gunnar Söderberg om Stadshusbygget

Här hör du Karl Gunnar Söderberg (1901–1980) berätta om sin tid på Stadshusbygget, som pågick mellan 1911-1923. Han arbetade då som smedslärling och blev senare smed. Han intervjuades av Stadsmuseet 1975.

Karl Gunnar föddes på Södermalm i Stockholm 1901 men bodde under sin barndom i Hagalund i Solna:

Jag bodde här uppe där Blåkulla ligger, i småvillorna där uppe”.

På Stadshusbygget hade han bland annat rollen som nagelapa, den yngsta i ett nitarlag. Han var den som värmde upp nitarna innan man satte ihop dem i de stora järnbalkarna i huskonstruktionen. Hans tid på Stadshusbygget blev bara några månader lång på grund av en arbetsskada. När han stod vid den varma ässjan (en öppen eld) och värmde nitar fick han varbildning på överkroppen. I intervjun berättar han också om de kristider som rådde när han arbetade på bygget. Karl Gunnar får frågan om han hade blåställ, arbetskläder, eller vanliga kläder och svarar:

”Vanliga kläder. Man hade ju ingenting att köpa för, det var ju kristider, man hade inga pengar. Dåligt ställt var det både i föräldrahemmet och så vidare. Så man hade inte så stora inkomster på det viset.”

Man kan föreställa sig att avsaknaden på skyddsutrustning och ordentliga arbetskläder bidrog till skadan. Krisläget i Stockholm och Sverige överlag hade påverkats av första världskriget och storsvält. Det var svårt att få tag på mat, till och med potatis. Han berättar om sin undernärda mamma som lät sin make och son äta upp hennes brödranson.

Om intervjun och Vi som byggde Stadshuset

Ljudfilen är 8 minuter och 51 sekunder lång och består av ihopklippta utdrag ur en längre intervju.  Intervjun är en av 25 som genomfördes åren 1975–1976 av Stadsmuseets medarbetare Mats Hellspong och Svante Svahnström. Alla intervjuer i sin helhet finns i Stadsmuseets samlingar.

Berättelsen ingår i Stadsmuseets utställning Vi som byggde Stadshuset (2023), som uppmärksammar 100-årsjubileet av Stadshusets invigning. Stadshuset byggdes mellan åren 1911–1923.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad