Ljud
Upphov: Intervju i tjänst. Stadsmuseet i Stockholm

Intervju från 1975 med cementarbetaren Karl Fröberg om Stadshusbygget

Här hör du Karl Fröberg (1887–1977) berätta om sin tid på Stadshusbygget, som pågick mellan 1911-1923. Han var på plats tidigt under byggperioden vid grundläggningen och arbetade som cementarbetare. Han intervjuades av Stadsmuseet 1975.

Karl föddes i Längjums socken i Skaraborgs län 1887. Innan han kom till Stockholm var han vallpojke och bonddräng. I intervjun berättar han om första tiden i Stockholm och hur han kom att arbeta vid Stadshusbygget:

”Vi var några stycken som åkte hit till stan, 1913. Och gick och slarva och blev black alltså, utan pengar. Och då hade dom lossning på en båt, och lossade cementsäckar till Stadshusgrunden. Och dom ville ha en fyra man. Till lossningen utav båten. Vi fick arbeta en hel dag med den där lossningen, utan mat. Ja, vi fick svagdricka utav skepparn en gång.

På den tiden hade dom tygsäckar. Nu väger dom 50, papperssäckarna. Men då vägde dom 90 kilo så det var ganska tungt. Och när vi hade lossat båten så kom verkmästarn. Han hette Karlsson. Då kom han och frågade oss om vi ville arbeta kvar i grunden, för dom var i behov av arbetskraft."

Cementen blandades i stora cementblandare som snurrade runt, runt så att inte cementen skulle torka. Dom kallades tombolas. I arbetet ingick också att dra tunga lass med kärror. I intervjun berättar Karl också om dykare och borrarbetet för att gjuta fast det som skulle bli det stora Stadshustornet ner i marken under vattnet.

Om intervjun och Vi som byggde Stadshuset

Ljudfilen är 7 minuter och 34 sekunder lång och består av ihopklippta utdrag ur en längre intervju. Intervjun är en av 25 som genomfördes åren 1975–1976 av Stadsmuseets medarbetare Mats Hellspong och Svante Svahnström. Alla intervjuer i sin helhet finns i Stadsmuseets samlingar.

Berättelsen ingår i Stadsmuseets utställning Vi som byggde Stadshuset (2023), som uppmärksammar 100-årsjubileet av Stadshusets invigning.  Stadshuset byggdes mellan åren 1911–1923.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad