Ljud
Upphov: Intervju i tjänst. Stadsmuseet i Stockholm

Intervju från 1975 med Gunnie Fagerström, serveringspersonal på Futten vid Stadshusbygget

Här hör du Gunnie Fagerström (1892–1976) berätta om sin tid på Stadshusbygget, som pågick mellan 1911-1923. Hon arbetade på matserveringen Futten som fanns på byggarbetsplatsen. Hon intervjuades av Stadsmuseet 1975.

Gunnie föddes i Gnesta, Södermanlands län, 1892 och flyttade till Stockholm 1909. Till en början arbetade hon på ett kafé i Gamla stan som drevs av två systrar. De drev även Futten och snart började Gunnie arbeta där istället. Futten kallas i intervjun för marketenteriet, ett ord som kan användas för att beskriva serverings- och försäljningsställen vid militärförläggningar, kan även användas på arbetsplatser.

I intervjun berättar Gunnie om det höga tempot på matserveringen. Arbetarna ropade ut sina beställningar direkt när de kom in. Ibland åt och drack de på stående fot. De som satt ner på serveringens bänkar lämnade spår efter sig: högar av murbruk. När arbetarna byggde Stadshusets stora torn hann de inte gå upp och ner till serveringen under dagen. Då fick Gunnie leverera dricka till dem, både kaffe och öl. Det var inte ovanligt att man drack öl under arbetstid då.

Ja det är pilsner det, det måste dom ju ha. Och sen när dom arbetade på tornet, Stadshustornet, då fick man lov att åka upp i den där brukshissen ända upp i tornet med en korg med kaffe då till dom. Uh, jag hisnar än när jag tänker på det. För det var ju öppet då bara, och dom höll på ’Jag ska kasta ner dig’ och dom höll på. Man var ju ung då, ung och skojade, men jag var rädd. Och så ner i dom där hissarna. Det gick ju bara med linor och grejer ända ner där dom körde upp tegel och bruk då upp dit. Då fick man stå på en sån där.”

Om intervjun och Vi som byggde Stadshuset

Ljudfilen är 11 minuter och 2 sekunder lång och består av ihopklippta utdrag ur en längre intervju. Intervjun är en av 25 som genomfördes åren 1975–1976 av Stadsmuseets medarbetare Mats Hellspong och Svante Svahnström. Alla intervjuer i sin helhet finns i Stadsmuseets samlingar.

Berättelsen ingår i Stadsmuseets utställning Vi som byggde Stadshuset (2023), som uppmärksammar 100-årsjubileet av Stadshusets invigning. Stadshuset byggdes mellan åren 1911–1923.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad