Handskriven ansökan om intagning i Drottninghuset för fattiga äldre kvinnor
Text
Författare: Anna Sofia Engström. Stockholms stadsarkiv

Anna Sofia ansöker plats på Drottninghuset

År 1862 skrev Anna Sofia en ansökan om att bli intagen i det så kallade Drottninghuset, som var ett boende för äldre fattiga kvinnor. Hon skriver i ansökan att hon är fattig och inte längre har möjlighet att försörja sig själv.

Så här skriver hon i ansökan:

”Till Direktionen för Kongl. Drottninghuset i Stockholm

Undertecknad som befinner sig i torftiga omständigheter och är oförmögen att för den återstående lifstiden sig sjelf försörja, får härmed i största ödmjukhet hos Direktionen anhålla att vid första sig yppande ledighet varda å Drottninghuset intagen. Jemte bifogande af betyg, utvisande att min fader i lifstiden varit militär, samt om min frejd och medellösa omständigheter m.m, vågar jag ödmjukast hoppas att Direktionen måtte hava mig i benägen åtanka. Stockholm den 12 Juni 1862

Anna Sofia Engstöm"

I en notering i på ansökan står det att Anna Sofia blev intagen i Drottninghuset den 28 januari 1864.

Drottninghuset byggdes 1689 och var från början en fattigstuga för både kvinnor och män. Från 1720 ändrades bestämmelserna och endast kvinnor kunde få bostad här.

Namnet Drottninghuset kom sig av att drottning Ulrika Eleonora var en av de som gett bidrag till huset. De inskrivna fick både husrum och ekonomisk hjälp. Förhållandena var enkla med sovsalar som var delade i bås med skynken eller tunna väggar emellan. I varje bås fanns det plats för säng, stol och en mindre byrå eller ett litet bord. 

Drottninghuset, som ligger på Johannesgatan 16,  finns kvar än idag och förmedlar lägenheter till kvinnor som är mellan 60-80 år och har det svårt ekonomiskt. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad