Handskriven ansökan om intagning i Drottningshuset för äldre fattiga kvinnor
Text
Författare: Charlotta Dorothea Coster. Stockholms stadsarkiv

Charlotta Dorothea ansöker om plats på Drottninghuset

Charlotta Dorothea skrev en ansökan om plats på det så kallade Drottninghuset som var ett boende för äldre fattiga kvinnor. I ansökan beskriver hon bland annat att hon på grund av sjuklighet och dålig syn inte kan arbeta längre. 

Så här skriver hon i sin ansökan:

"Till Konglig. Direktionen öfver Drottninghuset i Stockholm

Undertecknad Dotter af framlidne Capiten vid flottan Anders Coster, och dess äfven aflidna Hustru, har sedan barndomen i saknad af Föräldrar och alla andra tillgångar ensamt med mitt eget arbete förtjänat mitt uppehälle men ser mig nu vid min framskridna ålder af 65 år Och nu af sjuklighet försvagad syn och arbetsförmåga dertill alldeles ur stånd satt. Hvar före jag hos Direktionen i största ödmjukhet vågar bönfalla om en plats inom Drottninghuset. Prest och läkare betyg, bestyrkande mina uppgifter om ålder och sjuklighet bifogas.
Ödmjukligen
af
Charlotta Dorothea Coster
Carlskrona den 30 December 1861”

I en notering på ansökan står det att Charlotta Dorothea blev intagen den 23/6 1862

Drottninghuset byggdes 1689 och var från början en fattigstuga för både kvinnor och män. Från 1720 ändrades bestämmelserna och endast kvinnor kunde få bostad här.

Namnet Drottninghuset kom sig av att drottning Ulrika Eleonora var en av de som gett bidrag till huset. De inskrivna fick både husrum och ekonomisk hjälp. Förhållandena var enkla med sovsalar som var delade i bås med skynken eller tunna väggar emellan. I varje bås fanns det plats för säng, stol och en mindre byrå eller ett litet bord. 

Drottninghuset, som ligger på Johannesgatan 16, finns kvar än idag och förmedlar lägenheter till kvinnor som är mellan 60-80 år och har det svårt ekonomiskt. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad