Handskriven ansökan till Drottninghuset
Text
Författare: Augusta Katarina Maria Hultberg. Stockholms stadsarkiv

Augusta Hultberg ansöker om plats på Drottninghuset

Augusta Hultberg hade försörjt sig på tvätt och strykning, men nu hade hon fått sämre syn och var gammal och försvagad. Hon kunde därför inte längre försörja sig själv utan sökte plats på det så kallade Drottninghuset, som var ett boende för äldre fattiga kvinnor.

Så här skrev Augusta i sin ansökan: 

”Till Högtärade Herrar af Drottninghuset Direktion
Undertecknad dotter efter Sadelmakare Mästaren Carl August Hultberg som afled i Stockholm 1842. vänder sig till Högtärade Herrar af ofvannämnda Direktion med en ödmjuk begäran att dess stora godhet blifva beviljad ett hem för min återstående läfnad. Jag har försört mig med tvätt och strykning men mina krafter och min synförmåga äro nu försvagade genom  öfveransträngning, så jag kan ej numera försörja mig och betala hyran på mitt arbete. Därför haf godheten att bevilja i alla ödmjuka framstälda bön.

Stockholm den 24 Januari 1898
Augusta Katarina Maria Hultberg
Boende Roslagstorg No 22, en trappa upp”

Drottninghuset byggdes 1689 och var från början en fattigstuga för både kvinnor och män. Från 1720 ändrades bestämmelserna och endast kvinnor kunde få bostad här.

Namnet Drottninghuset kom sig av att drottning Ulrika Eleonora var en av de som gett bidrag till huset. De inskrivna fick både husrum och ekonomisk hjälp. Förhållandena var enkla med sovsalar som var delade i bås med skynken emellan. I varje bås fanns det plats för säng, stol och en mindre byrå eller ett litet bord. 

Drottninghuset finns kvar än idag (2023) och förmedlar lägenheter till kvinnor som är mellan 60-80 år och har det svårt ekonomiskt. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad