Foto

Alberget, Djurgården. Ferdinand Bobergs villa