På fotografiet firar prins Eugen (1865–1947) freden efter andra världskrigets slut våren 1945.
Foto

Prins Eugen firar andra världskrigets slut 1945

På fotografiet ser man prins Eugen (1865–1947) fira freden efter andra världskrigets slut våren 1945. Den 8 maj blir han filmad av SF på Waldemarsudde när han, närmare 80 år gammal, klättrar upp för en stege och hjälper till att befria bronsskulpturen Nike, segergudinnan, ur det trähölje som hon varit beklädd med under krigsåren för att skydda henne mot eventuella bombanfall. Detta fotografi är taget strax efteråt när man ser prinsen hänga en lagerkrans, en symbol för seger, på den sockel av sten som skulpturen står på.

Under kriget hade Sveriges grannland Norge varit ockuperat av tyska trupper. Samma dag som journalfilmen gjordes, den 8 maj, var också den dag som ockupationen av Norge slutligen var över och i fotots bakgrund kan man ana den norska flagga som Eugen låtit hissa dagen till ära.

Andra världskriget hade pågått i närmare sex år. Sverige hade lyckats hålla sig utanför kriget men våra grannländer Norge, Danmark och Finland hade alla blivit indragna. Fram till år 1905 hade Sverige och Norge varit i union med varandra och prins Eugen hade då också varit prins av Norge. Under kriget hade han på olika sätt stöttat Norge. Han hade många norska vänner och kände varmt för landet och dess folk och gladde sig nog lite extra för att kriget nu äntligen var över även för vårt grannland.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fredsdagen den 7:e maj 1945. 
Glada viftande människor firar freden.

Fredsdagen den 7:e maj 1945. Glada viftande människor firar freden.

Fyra ögonvittnen från Kungsgatan den 7 maj 1945

Fyra ögonvittnen från Kungsgatan den 7 maj 1945

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugen och Amelie Posse på Waldemarsudde

Prins Eugen och Amelie Posse på Waldemarsudde

Prins Eugen på Slottsterrassen under andra världskriget

Prins Eugen på Slottsterrassen under andra världskriget

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Skulpturen Nike från Samothrake, Waldemarsudde

Skulpturen Nike från Samothrake, Waldemarsudde

Ångfartyg i Ryssviken utanför Waldemarsudde, 1939

Ångfartyg i Ryssviken utanför Waldemarsudde, 1939