Fotografiet föreställer prins Eugen på Slottsterrassen under andra världskriget.
Foto
Fotograf: Exner (okänd). Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugen på Slottsterrassen under andra världskriget

På Waldemarsuddes sydsida står egendomens ägare prins Eugen. Det är högsommar och slottsterrassen svämmar över av pelargoner. På fotografiet ser man också två märkliga ’paket’, ett runt och ett fyrkantigt. Dessa paket döljer två av Waldemarsuddes stora parkskulpturer, Carl Milles Triton och Nike från Samothrake.

Fotografiet är taget under andra världskriget, som pågick 1939–1945. Eftersom möjligheten fanns att Sverige skulle invaderas eller angripas från luften så försökte prinsen skydda sina omfattande konstsamlingar i möjligaste mån. De flesta målningarna och de mindre skulpturerna hade evakuerats till det närliggande Skansenberget men några av skulpturerna ansågs vara för stora att flytta. Därför hade man klätt in dem i trähöljen.

Waldemarsuddes Nike, i det fyrkantiga paketet, är en kopia efter originalskulpturen som finns på konstmuseet Louvren i Paris, Frankrike. Medan prins Eugens kopia i brons fick stå kvar på Waldemarsudde under kriget, fördes originalet i marmor bort från Paris redan natten mot den 3 september 1939, den dag då England och Frankrike skulle förklara krig mot Tyskland. Skulpturen förvarades sedan på ett slott närmare 300 km söder om Paris under hela kriget.

Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde öppnade 1948. Kulturarvet Waldemarsudde består av Slottet från 1905, Galleriet från 1913, egendomens äldre byggnader, prinsens konstsamlingar samt park och trädgård med flera skulpturer.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad