I prins Eugens landskapsvy från Waldemarsudde skildras en upplyst ångbåt på väg in mot Stockholm i skymningen.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Upplyst ångbåt, vy från Waldemarsudde

Konstnär: Prins Eugen (1865–1947)

Titel: Upplyst ångbåt

Teknik: Olja på duk

Mått: 111x140 cm

I prins Eugens målning med utsikt mot Fåfängan från Waldemarsudde är den passerande ångbåten i fokus. Det varma orange ljuset från ångbåtens fönster reflekteras i vattnets blå- och svartskiftande vågor. I bakgrunden reser sig berget med Fåfängan som ligger på Södermalms östligaste del. Fåfängans utsiktsplats känns igen på de karaktäristiskt formklippta lindarna på bergets topp. Det är skymning och en svag rodnad syns vid horisonten. Till vänster i motivet skymtar några höga industriskorstenar.

År 1905 flyttade prins Eugen in i sitt nybyggda hem på Waldemarsudde. De följande åren målade han flera stämningsfulla landskapsvyer av utsikten söderut mot vattnet med segelfartyg och ångbåtar i förgrunden. Den vita ångbåten var vid förra sekelskiftet en symbol för sommarlycka och den nyupptäckta skärgårdens nöjen för överklassen. Men i Eugens målning är symboliken mer mångbottnad. Ångbåten är på väg in mot Stockholm, tillbaka mot staden med dess fabriker och förpliktelser, alltmedan mörkret lägger sig i skymningen. Sedd ur detta perspektiv kan stämningen upplevas som både vemodig och löftesrik.

I fonden syns berget med Fåfängans utsiktsplats. Fåfängan fick sitt namn efter den trädgårdsanläggning med lusthus – fåfänga - som grosshandlare Fredrik Lundin lät uppföra på krönet av berget under 1770-talet. Vid denna tid byggdes flera sommarnöjen på berget. Kring sekelskiftet 1900 låg emellertid platsen isolerad och övergiven vilket kan erfaras i prins Eugens målning.

Prins Eugen bodde och verkade på Waldemarsudde under återstoden av sitt liv. Vid sin bortgång testamenterade han Waldemarsudde med sin konstsamling till svenska staten. Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde öppnade för allmänheten 1948. I museets samling finns bland annat 3 200 verk av prins Eugen, varav flera målades på hans älskade Waldemarsudde.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad