Prins Eugens sommarlandskap skildrar utsikten från Waldemarsudde söderut över Danviken.
Bildkonst

Utsikt mot Danviken från Waldemarsudde

Konstnär: Prins Eugen (1865-1947)

Titel: Ångbåt och ”skyskrapor”

Teknik: Olja på duk monterad på papp

Mått: 35 x 48 cm

Prins Eugens sommarlandskap skildrar utsikten från Waldemarsudde söderut över Danviken. I förgrunden glider en segelbåt fram på vattnet bakom trädens bladverk. I farledens mitt syns en ångbåt och i bakgrunden anas de nybyggda punkthusen på Danviksklippan i det disiga sommarljuset.

När prins Eugen blev äldre målade han gärna i mindre format och sökte nya uttryckssätt med en klar färgpalett. För att skapa ett djup i bilden har han låtit trädens grönska i förgrunden sträcka ut sig på höjden över hela målningens yta. Stora delar av landskapet är målat i ljusa, blåtonade färger för att återge det disiga ljuset, vilket får ångbåten att träda fram i blickfånget med sitt röda skrov.

I bakgrunden har Eugen skildrat punkthusen som uppfördes på Danviksklippan 1940-1945 av Backström & Reinius Arkitekter AB. Vid den här tiden var byggandet av punkthus ett relativt nytt fenomen i Sverige och Eugen kallar dem ”skyskrapor” i målningens titel.

Prins Eugen bodde och verkade på Waldemarsudde 1900-1947. Vid sin bortgång testamenterade han hela Waldemarsudde och sin konstsamling till svenska folket. År 1948 öppnade konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. I konstsamlingen ingår ca 3 200 verk av prins Eugen varav flera är målade vid hans älskade Waldemarsudde.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Landskapsvy över Ryssviken mot Waldemarsudde

Landskapsvy över Ryssviken mot Waldemarsudde

Nybyggelsen i Danviksklippan

Nybyggelsen i Danviksklippan

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugen målar vid Ryssviken ca 1910

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Utsikt med segelfartyg från Waldemarsudde

Utsikt med segelfartyg från Waldemarsudde

Utsikt mot Waldemarsudde från Danvikshem

Utsikt mot Waldemarsudde från Danvikshem

Ångfartyg i Ryssviken utanför Waldemarsudde, 1939

Ångfartyg i Ryssviken utanför Waldemarsudde, 1939