Prins Eugens sommarlandskap skildrar utsikten från Waldemarsudde söderut över Danviken.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Utsikt mot Danviken från Waldemarsudde

Konstnär: Prins Eugen (1865-1947)

Titel: Ångbåt och ”skyskrapor”

Teknik: Olja på duk monterad på papp

Mått: 35 x 48 cm

Prins Eugens sommarlandskap skildrar utsikten från Waldemarsudde söderut över Danviken. I förgrunden glider en segelbåt fram på vattnet bakom trädens bladverk. I farledens mitt syns en ångbåt och i bakgrunden anas de nybyggda punkthusen på Danviksklippan i det disiga sommarljuset.

När prins Eugen blev äldre målade han gärna i mindre format och sökte nya uttryckssätt med en klar färgpalett. För att skapa ett djup i bilden har han låtit trädens grönska i förgrunden sträcka ut sig på höjden över hela målningens yta. Stora delar av landskapet är målat i ljusa, blåtonade färger för att återge det disiga ljuset, vilket får ångbåten att träda fram i blickfånget med sitt röda skrov.

I bakgrunden har Eugen skildrat punkthusen som uppfördes på Danviksklippan 1940-1945 av Backström & Reinius Arkitekter AB. Vid den här tiden var byggandet av punkthus ett relativt nytt fenomen i Sverige och Eugen kallar dem ”skyskrapor” i målningens titel.

Prins Eugen bodde och verkade på Waldemarsudde 1900-1947. Vid sin bortgång testamenterade han hela Waldemarsudde och sin konstsamling till svenska folket. År 1948 öppnade konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. I konstsamlingen ingår ca 3 200 verk av prins Eugen varav flera är målade vid hans älskade Waldemarsudde.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad