Omslag En liten bok om Hantverkargatan
Litteraturtips

En liten bok om Hantverkargatan / Maj Sandin

Visste du att Hantverkargatan är det äldsta gatunamnet på Kungsholmen som fortfarande används? 1644 fick gatan namnet Handtwerkare gathun och dit flyttade just hantverkare med sina bullriga, smutsiga, ibland farliga och ibland illaluktande verksamheter. Därefter har både stadsdelen och gatan bytt skepnad flera gånger om.

En liten bok om Hantverkargatan börjar med ett avsnitt om Kungsholmens historia och betar sedan av Hantverkargatan, från öns spets i öster, där Stadshuset ligger i dag, till gatans västra ände, vid Fridhemsplan. Många kända och viktiga byggnader är med, sådana som står kvar och sådana som rivits, men också okända små verkstäder, butiker, restauranger och trädgårdar. På vägen blandas årtal och fakta med personliga historier.

Många fotografier och andra bilder från olika tider. 96 sidor.

Innehåll
Kort om Kungsholmen
Hantverkargatan
   Kommunikation och numrering
   Från vantmakeri till Karolinska institutet
   Kvarnverksamhet och stadshus
   Från malmgård till lasarett
   Kyrkklockor, ångmaskiner och mynt
   Garvare och instrumentmakare
   Kyrka och fattighus
   Mälarbad och kursjukhus
   Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus
   Mäster Anders – krogen med två liv
   Skolor på Hantverkargatan
   Biografer på Hantverkargatan
   Kungsholmstorg och dess närhet
   Cykelverkstad blir smidesverkstad
   Fler verksamheter
   Åkerlindska kakelfabriken
   Garnisonssjukhuset
   Kartagos backe – norra sidan
   Kartagos backe – södra sidan
   Väveri, vapen och gjuteri
   Kartor
   Lite fakta

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ballongförsäljning vid Hantverkargatan österut i hörnet av Fridhemsgatan och Fridhemsplan. T.h. Hantverkargatan 87, kv. Slaggen, tidigare kv. Karlsvik

Ballongförsäljning vid Hantverkargatan österut i hörnet av Fridhemsgatan och Fridhemsplan. T.h. Hantverkargatan 87, kv. Slaggen, tidigare kv. Karlsvik

Hantverkargatan 26 (nu 54) västerut från hörnet av Polhemsgatan. Trapporna leder till Bergsgränd 3 (nu Polhemsgatan 21). En stor mängd tvätt hänger ute på tork.

Hantverkargatan 26 (nu 54) västerut från hörnet av Polhemsgatan. Trapporna leder till Bergsgränd 3 (nu Polhemsgatan 21). En stor mängd tvätt hänger ute på tork.

Hantverkargatan 67-69. Skolavslutning på Kungsholms Läroverk (Högre allmänna läroverket å Kungsholmen)

Hantverkargatan 67-69. Skolavslutning på Kungsholms Läroverk (Högre allmänna läroverket å Kungsholmen)

Hantverkargatan sedd österut från Fridhemsgatan, vid Fridhemsplan. Trafikpolis som dirigerar

Hantverkargatan sedd österut från Fridhemsgatan, vid Fridhemsplan. Trafikpolis som dirigerar

Kungsholmen vid sekelskiftet : minnen från barndomen och skolan

Kungsholmen vid sekelskiftet : minnen från barndomen och skolan

Kungsholmens gatunamn / Harald Norbelie

Kungsholmens gatunamn / Harald Norbelie

Kungsholms kyrka (Ulrica Eleonora kyrka)

Kungsholms kyrka (Ulrica Eleonora kyrka)

Stockholm från Kungsholmsbrons landfäste vid Hantverkargatan

Stockholm från Kungsholmsbrons landfäste vid Hantverkargatan