Foto

Hantverkargatan 67-69. Skolavslutning på Kungsholms Läroverk (Högre allmänna läroverket å Kungsholmen)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En liten bok om Hantverkargatan / Maj Sandin

En liten bok om Hantverkargatan / Maj Sandin

Lov och fritid
Tema

Lov och fritid

Skollov och fritid hänger tätt ihop med skolan. Det fanns inte så mycket organiserade aktiviteter såsom dagens fritids. Ofta fick barnen och ungdomar utomhus och sysselsatte sig me…