Foto
Fotograf: J, H (SvD). Stadsmuseet i Stockholm

Hantverkargatan 67-69. Skolavslutning på Kungsholms Läroverk (Högre allmänna läroverket å Kungsholmen)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad