Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gravstensbutik bryter sabbaten, har öppet på söndagar - polisrapport 1914

1914 blir polisen medveten om att Bröderna Flinks gravstensbutik håller öppet under ”sabbat”, d.v.s. under söndagar och helgdagar. Saken undersöks och resultatet blir följande polisrapport:

Genom undersökning, som af förekommen anledning hållits angående öppenhållande af inom distriktet varande stenhuggeri- och grafmonumentäffär under sabbat, har befunnits, att Aktiebolaget Bröderna Flinks granitstenhuggeris filial, belägen å Stockholm stads mark i hörnet af Dalarö- och Kyrkogårdsvägarna i Enskede, där tillvärkning och försäljning samt utställning af grafmonument äger rum, sedan en längre tid tillbaka nästan hvarje sön- och helgdag hållits öppen för allmänheten, där under försäljning af grafmonument äfven ägt rum.

Föreståndaren för nämnda filial Karl Axel Hultgren, som i anledning häraf hörts i saken, har därvid erkänt och berättat följande:

Han hade sedan cirka 1 ½ år tillbaka varit anställd som föreståndare för Aktiebolaget Bröderna Flinks, som innehar huvudaffär och kontor i Västervik, här ofvan omnämnda filial i Enskede. Under denna tid hade Hultgren, ehuru han därtill icke erhållit någon som hälst tillsägelse från bolaget, på eget initiativ under några timmar midt på dagen nästan varje sön- och helgdag hållit filialen öppen för allmänheten i och för försäljning af grafmonument;  och hade Hultgren därunder försålt dylika monument. Hultgren är boende i huset n:r 50 vid Solvägen i Enskede.

Polisens kommentar till brottet står att läsa i sidomarginalen:

Kan ej till ensam i målet fällas. 

Kyrkogårdsvägen bytte senare namn till Stora Gungans väg, Dalarövägen till Gamla Dalarövägen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad