Barnrulla från Allmänna barnhuset
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhusbarnet Nils Gotthard har besökt sin biologiska mamma

Nils Gotthard hade vuxit upp som fosterbarn hos en familj på landet. Som nyfödd hade han lämnats till barnhemmet Allmänna barnhuset och sedan utackorderats till fosterföräldrarna. Som ung vuxen hade Nils Gotthard sökt intensivt efter sin biologiska mamma. Han hade skrivit flera brev till Allmänna barnhuset och bett om hjälp med att hitta henne. Tillslut hade det gett resultat.

I den så kallade barnrullan från Allmänna barnhuset finns en notering om att Nils Gotthard ”har besökt och sammanträffat med familjen”. Det finns också noterat att mamman har gift sig och bor i Jönköping.

Till Allmänna barnhuset lämnades många barn, vars mammor ofta var ogifta och fattiga och inte hade möjlighet att ta hand om dem. Det var också väldigt skamligt att vara ogift mor. Syftet med verksamheten vid Allmänna barnhuset var vid denna tid att barnen skulle utackorderas, helst till familjer på landet. Allmänna barnhuset hade ansvar för barnen tills de var 14 år och skrev löpande in anteckningar om barnen i så kallade barnrullor.

Under ”Mer i Stockholmskällan” hittar du fler poster om Nils Gotthard och Allmänna barnhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad