Pastell av prins Eugen som föreställer Waldemarsudde sedd från vattnet 1892.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Waldemarsudde från vattnet, Elegi I

Konstnär: Prins Eugen (1865–1947) 

Titel: Elegi I

Teknik: Pastell

Mått: 70 x 63 cm

Elegi I är ett av prins Eugens tidigaste konstverk från Waldemarsudde. Pastellen avbildar vattnet som möter klipporna vid uddens sydvästra hörn och i bakgrunden skymtar en byggnad som står bakom ett igenbommat lusthus. Dessa byggnader finns inte kvar idag. Verkets titel Elegi kommer från grekiskans elegía som betyder klagan och en elegi är en sorgesång eller klagande dikt. Två år senare målade prins Eugen ett liknande motiv i olja som han gav till sin vän, den norske konstnären Erik Werenskiold.

Hösten 1892 hyrde prins Eugen ett gavelrum i huvudbyggnaden på Waldemarsudde. Där ägnade han sig åt friluftsmåleri och inspirerades av omgivningarna. Till sin vän Helena Nyblom skrev han: ”Det är mycket vackert därute på Waldemarsudde, och finge jag bara några vackra dagar med guldskimrande aftonljus kanske jag kunde göra något hyggligt.”

År 1899 förvärvade prins Eugen besittningsrätten till Waldemarsudde och 1903–1905 lät han uppföra en ny huvudbyggnad på området. Slottet, som den nya byggnaden kallades, hade ritats av arkitekt Ferdinand Boberg. Medan Slottet byggdes använde Eugen den tidigare huvudbyggnaden som sommarbostad och det var då som huset började kallas för ’Gamla huset’.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad