Fasadritning i tusch och akvarell i rödbrunt med rådhusets fasad mot öster
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot öster

Pl. 8. Skissritning till Rådhus för Stockholms stad å Eldkvarnstomten Kungsholmen. Fasad mot Nya Kungsholmsbron. Ragnar Östberg. April 1902.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot (nuvarande) Klara Mälarstrand. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

Östbergs förlag innehåller tio översiktsritningar med situationsplan, planer över de olika våningarna, sektion, fasad och perspektiv. Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad