Ritning i tusch och akvarell på gulbrunt papper med olika sektioner (genomskärningar) av Rådhusförslaget från 1902
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, sektioner

Pl. 6. Skissritning till Rådhus för Stockholms stad å Eldkvarnstomten Kungsholmen. Längdsektion A-B. Tvärsektion C-D. Sektion E-F. Ragnar Östberg. April 1902.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, sektionsritning. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen.

Ritningen visar byggnaden i tre olika genomskärningar. Det gör att vi kan "titta in" i några av rummen, följa den stora trapphallen i byggnadens mitt och se husets fasader mot innergårdarna.

Östbergs förlag innehåller tio översiktsritningar med situationsplan, planer över de olika våningarna, sektion och fasad. Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad